Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Chciałabym kogoś, do kogo napiszę w nocy "przyjedź".
A on przyjedzie.
I zostanie.
Któregoś dnia w przyszłości, której jeszcze nie ma, spotkam ją na przystanku. Będzie coś jakby trochę grubsza i będziemy już dorośli. Nasze światy będą już wtedy bardzo daleko od siebie, ale z jakiś niewyjaśnionych przyczyn zatrzęsą się pode mną nogi.
— Piotr Czerwiński "Pokalanie"
9936 5fb0 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viahash hash
6944 3a7b 390
Franz Kafka
5311 9f9d 390
Jak można przejść od żaru miłości do pustki w oczach? To najokrutniejsza śmierć.
— Aleksandra Nawój
9072 c496 390

Powiedział mi kiedyś jeden psychiatra, że ze mną dlatego jest kiepsko, bo myślę sensualnie.
Nie intelektualnie.
Sercem myślę.
Nie głową.
Uczuciami się kieruję.
Instynktem.
Nie rozumem.
— Borszewicz
Większość naszych kobiecych uzależnień powstaje gdy czujemy, że nie jesteśmy kochane, albo, że nikt o nas nie zabiega. W jakimś miejscu, w środku, może głęboko wewnątrz, być może w sposób ukryty lub pogrzebany w sercu, każda kobieta pragnie być postrzegana, pożądana i zdobywana.
— John Eldredge
"Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem - z Tobą, i przypadkowość skończyła się,
bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat."

— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
0911 c320 390
Reposted frombyheart byheart viamilostki milostki
Nie sztuką jest "wyszumieć się za młodu". Sztuką jest "szumieć przez całe życie". I to szumieć w sposób, który dla żyjących wokół nas ludzi jest przyczyną radości, nie zaś żalu i poczucia krzywdy.
— Sylwester Laskowski
0645 4fec 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viahash hash
0606 ee51 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viahash hash
0413 ac91 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viahash hash
0490 d8c2 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viahash hash
0365 56e0 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viahash hash
2403 8ec9 390
Reposted fromfeegloo feegloo viairmelin irmelin
3854 7b79 390
Reposted fromiammistake iammistake viaburnmyshadow burnmyshadow
7788 3907 390
Reposted fromsoftboi softboi viasadporn sadporn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...