Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1746 ea52 390
Reposted fromthirdapril thirdapril viamyszkaminnie myszkaminnie
3364 44d2 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi
8076 0de2 390
Reposted fromkinky kinky viadivi divi
1919 a9b1 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi
3385 5e0f 390
Reposted frompszemek pszemek vianiskowo niskowo
6437 c0ce
Reposted fromsavatage savatage viadivi divi
8600 9d87 390
Reposted frompunisher punisher viadivi divi
0344 5bd6 390
Reposted frompolishzupe polishzupe viablocked blocked
- Czego boisz się najbardziej?
- Śmierci. Utraty rodziców. Zostania tutaj do końca życia. Tego, że nigdy nie odkryję, co powinnam robić w życiu. Bycia zwyczajną. Utraty wszystkich, których kocham.
— Jennifer Niven
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawaken awaken
1758 caea 390
9379 9057 390
1759 6111 390
Gdy człowiek jest zajęty i tak zmęczony, że wieczorem jedynie bierze kąpiel i od razu zasypia - nie ma czasu na smutki.
— Agnieszka Olejnik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagonnabebetter gonnabebetter
1048 9e2f 390
Reposted fromPoranny Poranny viabanshe banshe
4254 c6d4 390
Reposted fromjareth jareth viajamaicanbeat jamaicanbeat
4890 3c71 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viajamaicanbeat jamaicanbeat
To był specyficzny rok, trudny. Podjęłam ważne i moim zdaniem korzystne decyzje. Od zawsze miałam poczucie, że jestem otoczona fosą, że jestem nieufna. Robię wrażenie osoby otwartej, mówię otwarcie na niektóre tematy, natomiast tak naprawdę wiele beczek soli trzeba ze ną zjeść, żebym uznała relację za przyjaźń.
— Katarzyna Nosowska w magazynie
Reposted fromnosowska nosowska viaweruskowa weruskowa
5618 45a5 390
Reposted fromamatore amatore viajamaicanbeat jamaicanbeat
5059 38c2 390
Reposted frompiehus piehus viaSilentRule SilentRule
7880 a8cd 390
Reposted fromNux Nux viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...