Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3033 b109 390
3031 08e4 390
3030 8db5 390
devil in i
1630 8ee1 390
6165 0b30 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaPoranny Poranny
8840 4b42 390
Agnieszka Osiecka w liście do Jeremiego Przybory
Reposted fromhrafn hrafn viadysonanspoznawczy dysonanspoznawczy
2692 35f5 390
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viaSilentRule SilentRule
0483 5fa9 390
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
Daj mi tylko cud
Który sprawi, że nie będę więcej chciał umierać rano
— Shellerini "Restart" (ft. Gibbs, Paluch, Sarius)
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Nie chcę być trzeźwa. Trzeźwość kojarzy mi się z nieustającą czujnością i napięciem, podczas gdy życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromdusielecc dusielecc viawezsplyn wezsplyn
Świat przeszkadza mi w życiu.
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viascared scared
4850 5bf9 390
Reposted fromragnarook ragnarook viaIzzy721 Izzy721
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viaIzzy721 Izzy721
Chodźmy się kochać, mówisz, a ja nie muszę nigdzie iść, bo kocham Cię tu i teraz.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromxalchemic xalchemic viaIzzy721 Izzy721
2954 eb01 390
Reposted fromkrukowate krukowate viabluejane bluejane
6854 4e0f 390
The Witcher 3: Wild Hunt - Review
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viaZoonk11 Zoonk11
9082 0460 390
Reposted fromcarmenluna carmenluna viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...