Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6314 aa85 390
Reposted fromtfu tfu viaawakened awakened
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viasatyra satyra
I może dobrze, że los nie postawił na nas. W tym, czego szukam, nie ma nic prócz rozczarowania. 
— Pezet
Reposted fromparafina parafina viasatyra satyra
9909 c3ff 390
9908 c10f 390
9906 dd92 390
9905 a4fb 390
4944 4159 390
Reposted fromsmc smc viaawakened awakened
8098 3e6a 390
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "cholera, bra­kuje mi jej". 
— ehh
mrucz mi godzinami do ucha,
że mnie kochasz, że jestem najważniejsza,
że świat beze mnie straciłby barwy
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaxannabelle xannabelle
Są takie zdania, po których kropka brzmi doprawdy niezwykle wyraźnie.
— Szymon Hołownia
2180 e2c5 390
Reposted frommirosia mirosia viaunconscious unconscious
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaunconscious unconscious
9169 892b 390
może karma wraca...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianaiwna naiwna
4454 4ab0 390
Reposted fromohnina ohnina vianaiwna naiwna
1080 84f4 390
Reposted frompussyporn pussyporn viaKameliaLove KameliaLove
Nie. Nie odnajdziesz miłości tam,gdzie jej nie ma. Nie. Nie nakłonisz losu,żeby stworzył  dla Was scenariusz. Nie. Nie mylisz się. On Cię po prostu nie kocha.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl