Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
-Gdybyśmy się zakochiwali wyłącznie w ludziach, którzy są dla nas stworzeni - powiedział - nie byłoby tego całego zamieszania wokół miłości. 
— Amor Towles
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapikkumyy pikkumyy
Pielęgnuj miłość, którą dostałeś.
http://seeik.pl
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viapannalu pannalu
3819 81d0 390
Reposted fromoll oll viapannalu pannalu
Przychodzi w życiu ta­ki roz­dział, że aż trud­no się oderwać.
— Schmerz
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viapannalu pannalu
0284 e174 390
Reposted fromrubinek rubinek viaawakened awakened
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
8152 aa7f 390
2424 d1c6 390
Reposted frompolana polana vialittleburn littleburn
4914 15bc 390
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee vialittleburn littleburn
7682 574a 390
Reposted fromokaydokeyloki okaydokeyloki viaBetterDays BetterDays

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viapannalu pannalu
Jesteś mną, a ja tobą.
http://seeik.pl
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy
Jesteś jak powietrze.
http://seeik.pl
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy
0413 ec54 390
Reposted fromtfu tfu viaBetterDays BetterDays

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zacząl lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

Reposted fromwhateveer whateveer viahulagula hulagula
8830 3ae6 390
Reposted fromappreciation appreciation viahulagula hulagula
1193 10d1 390
Reposted frompastelowe pastelowe vialittleburn littleburn
2740 5b4e 390
Reposted fromTamahl Tamahl vialittleburn littleburn
1976 5f60 390
Reposted fromsavatage savatage vialittleburn littleburn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl