Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0163 95de 390
Reposted from4777727772 4777727772 viamalinowowa malinowowa
Zrób coś dla siebie. Zaopiekuj się sobą, przed zaopiekowaniem kimś innym.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viamalinowowa malinowowa
Nawet jak się śmieję, nie śmieję się szczerze, udaję, stwarzam pozory zadowolonej z życia, ale tak naprawdę nie mogę przeboleć tego, co mnie otacza, tego co się dzieje, i co może się za chwilę wydarzyć.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viamalinowowa malinowowa
 Koniec, może być też początkiem, na coś zupełnie nowego.. świerzej , albo raczej nowej przygody.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viamalinowowa malinowowa
3438 9692 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
3265 0be3 390
Reposted fromghasz ghasz viasouporn souporn
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
3944 256e 390
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
6314 aa85 390
Reposted fromtfu tfu viaawakened awakened
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viasatyra satyra
I może dobrze, że los nie postawił na nas. W tym, czego szukam, nie ma nic prócz rozczarowania. 
— Pezet
Reposted fromparafina parafina viasatyra satyra
9909 c3ff 390
9908 c10f 390
9906 dd92 390
9905 a4fb 390
4944 4159 390
Reposted fromsmc smc viaawakened awakened
8098 3e6a 390
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "cholera, bra­kuje mi jej". 
— ehh
mrucz mi godzinami do ucha,
że mnie kochasz, że jestem najważniejsza,
że świat beze mnie straciłby barwy
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl