Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0525 3b77 390
Reposted fromnyaako nyaako viayoubastard youbastard
Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianaiwna naiwna
1754 4915 390
Reposted fromzciach zciach vianaiwna naiwna
Zadaj sobie pytanie, czy to, co robisz dzisiaj, przybliża cię do tego, co chcesz robić jutro.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianaiwna naiwna
7379 0558 390
Reposted fromwyczes wyczes vianaiwna naiwna
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianaiwna naiwna
3060 e5b4 390
Reposted frombrainless brainless vianaiwna naiwna
8564 afbc 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianaiwna naiwna

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vianaiwna naiwna
Najtrudniejsze są poranki, a mamy 
poniedziałek, co oznacza początek 
wszystkich niedoli.
— Jakobe Mansztajn
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
4945 1475 390
Reposted fromJamalus Jamalus viawishyouwerehere wishyouwerehere
0485 20db 390
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vianaiwna naiwna
Oh no, it's raining.
Reposted fromincomperta incomperta vianaiwna naiwna
Reposted frompffft pffft viamalinowowa malinowowa
6213 3109 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamalinowowa malinowowa
Jakie to dziwne, gdy człowiek jest szczęśliwy. Często nawet o tym nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero później, żyjąc wspomnieniami, zauważa, że to, co go wtedy spotkało, to było właśnie szczęście.
— (via skmmks)
3781 e5dd 390
Reposted fromPoranny Poranny viamalinowowa malinowowa
3245 13b6 390
Seoul at Night
Reposted fromvolldost volldost vianaiwna naiwna
Ja bardziej niż wy jeszcze krztuszę się i duszę
Ja częściej niż wy jeszcze żyć nie chcę a muszę
— Kaczmarski
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl