Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5740 a1b3 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viamalinowowa malinowowa
Właśnie to lubię w zdjęciach - pozwalają uchwycić i przeżyć raz jeszcze szczęśliwe chwile.
— Zoe Sugg
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— Piotr C. - "Pokolenie Ikea"
Reposted frompanikea panikea viamalinowowa malinowowa
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (...) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza w Zwierciadle
Reposted fromkattrina kattrina viamalinowowa malinowowa
Chciałabym nie potrzebować pochwał ani ciepłych słów, ale potrzebuję.
— nocne myśli bloodeve
Reposted fromBloodEve BloodEve viamalinowowa malinowowa
5780 d500 390
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty
5594 f6f9 390
Reposted from4777727772 4777727772 viamalinowowa malinowowa
0079 e0ee 390
Reposted fromPoranny Poranny viamalinowowa malinowowa
6688 3752 390
Reposted fromhare hare viamalinowowa malinowowa
Ten, kto walczy z potworami, niechaj
baczy, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądasz w otchłań, otchłań
patrzy też na ciebie.
Reposted fromcatchmelater catchmelater viamalinowowa malinowowa
7370 eaae 390
Reposted fromNoirBlanc NoirBlanc viamalinowowa malinowowa
7916 e36b 390
Reposted fromsavatage savatage viamalinowowa malinowowa
2079 9d47 390
Reposted fromsavatage savatage viamalinowowa malinowowa
 
Reposted from4777727772 4777727772 viamalinowowa malinowowa
Jeżeli on nie ma sił, ty musisz stać się jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
Jeśli masz zrobić coś złego, zrób to dobrze!
— Joey Tribbiani, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
9795 9497 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
Zabierz mnie w ciepłe kraje. Mogą być Twoje ramiona. Też są odległe.
— wyszukane nie przeze mnie chyba gdzieś tu
Reposted fromznikajac znikajac viamalinowowa malinowowa
2156 2bd0 390
"Wycinki w termosie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamalinowowa malinowowa
6268 18c4 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl